Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Chuyên viên - PMS
10:06' SA - Thứ ba, 13/02/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 07/03/2018

Chi tiết xem tại đây

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .