Thành tích & Giải thưởng

01:09' SA-Thứ ba, 03/01/2012

THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN
:
1975 : Được thành lập, đặt tên là Xưởng Cơ khí Thống Nhất.
1984 : Đổi tên thành Xí nghiệp Cơ khí 23/11.
1992 : Đổi tên thành Xí nghiệp Cơ khí Xăng Dầu.
1994 : Đầu tư dây chuyền mới 100% sản xuất phuy 200L Hyundai, Hàn quốc.
1997 : Đổi tên thành Công ty Cơ khí Xăng dầu,
Đầu tư dây chuyền mới 100% sản xuất thùng 18/25L Sargiani, Ý.
1999 : Được cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu.
2002 : Được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
2005: Được trao tặng cúp vàng Thương hiệu Việt.
2006: Đón nhận huân chương lao động hạng 2.
2009: Được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.


Chứng chỉ ISO 9001:2008


Chính sách chất lượng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu


Giấy chứng nhận UN