Tin tập đoàn
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Sản phẩm- Sản xuất kinh doanh cơ khí bao bì
- Kinh doanh các loại vật tư thiết bị xăng dầu.
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh,...

Dịch vụPMS là tổng đại lý cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty tổ chức kinh doanh bán buôn xăng dầu, bán lẻ xăng dầu thông qua hệ thống các cửa hàng xăng dầu và hệ thống đại lý công ty.
.......