CTCP Tổng CT Xây lắp và Thương mại Petrolimex trở thành cổ đông lớn

PMSChuyên viên - Tổng CT XL & TM Petrolimex
02:52' CH - Thứ ba, 15/05/2018

Kể từ ngày 27/04/2018, CTCP Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex trở thành cổ đông lớn cổ đông lớn của PMS.

Số lượng cổ phiêu sở hữu sau giao dịch: 3,324,877, tương đương 46%.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn