Thư mời họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

P. KTTVCV - PMS
11:51' SA - Thứ bảy, 19/03/2022

Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông 2022:

Chương trình làm việc

  1. Thư mời và giấy đăng ký họp Đại hội đồng cổ đông 2022
  2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2022
  3. Báo cáo hoạt động HĐQT 2022
  4. Thông qua báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất năm 2022 (kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)
  5. Báo cáo của Ban kiểm soát 2022
  6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch 2022
  7. Tờ trình v/v Chọn công ty kiểm toán
  8. Tờ tình v/v Giao dịch với bên liên quan (Kèm dự thảo: - Hợp đồng mua bán xe bồn; - Hợp đồng nhận diện thương hiệu; - Hợp đồng kinh doanh xăng dầu)
  9. Tờ tình v/v Tăng vốn Điều lệ cho công ty PMS Đồng Nai
  10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tài nguyên Petrolimex
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Thông tin khuyến mại
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn